Klinik for psykoterapi og hypnose - siden 1987

Styrk dit parforhold

Blandt de udfordringer, vi mennesker møder i livet, er parforholdet bestemt en af de største – og samtidigt mest givende. Ifølge de seneste tal om ægteskaber og skilsmisser er det således nær fifty-fifty, om et ægteskab består eller forgår. Og nok værre: Statistikken siger intet om, hvor mange af de ”overlevende”, der opretholder ægteskabet alene af hensyn til børnene, økonomi eller af frygt for det ukendte. Parforholdet er altså en skrøbelig ting, og derfor bør man efter min mening være opmærksom på selv det mindste knirkeri. Det kan gå over af sig selv, men det kan også være begyndelsen til enden. Vær især opmærksom på de fem stadier for en typisk krise i parforholdet: 1) man bemærker sider af partneren, man ikke bryder sig om, 2) man mærker, at disse sider begynder at irritere en, 3) man beder partneren ændre sig, 4) partneren ”skyder” tilbage med ting, han eller hun er utilfreds med, 5) ”skyttegravskrigen” bryder ud – og efterlader to tabere.

Men én ting er at være opmærksom på mulige problemer, et andet at løse dem, og her kan en terapeut/rådgiver måske hjælpe. For mig er nøgleordene for ovennævnte kriser evnen og viljen til at forstå, kommunikere, acceptere og tilgive.

Min opgave som terapeut er med andre ord at hjælpe parterne til at forstå hinandens adfærd, at tale konstruktivt sammen, at acceptere forskelligheder og at tilgive de mangler og svagheder, de hver måtte have. Til det formål er det ofte nok med 2-4 konsultationer.

Konfliktmægling

En anden type krise skyldes uenighed om det praktiske samliv og de dermed forbundne problemstillinger. Spørgsmål om økonomi, bolig, børne-opdragelse, kvalitetstid, sex og fordeling af hverdagens opgaver kan således let ende i et magtspil – hvor der igen er to tabere.

I den slags konflikter er der ofte brug for en neutral instans, som kan vejlede og mægle, og her trækker jeg både på min juridiske og min terapeutiske uddannelse og erfaring.

Herudover er det selvfølgelig konflikter, der skyldes ændrede forhold; for eksempel alvorlig sygdom, arbejdsløshed, traumatiske oplevelser og utroskab. Her kan der være behov for en blanding af ovennævnte midler.

Praktiske oplysninger

Uanset krise eller konflikt foretrækker jeg indledningsvist at se parterne hver for sig. Dermed kan hver part tale uforstyrret og måske om forhold, som ikke skal nævnes over for den anden part.

En konsultation varer almindeligvis fra en time til halvanden og koster kr. 500,-.

Samlivskontrakt.dk

I mit arbejde med samlivsrådgivning er jeg ofte blevet forbavset over, hvor lidt parterne kender til hinandens holdninger, forventninger og stærke som svage sider. Jeg har tillige fornemmet, at denne ”mangel” er (medvirkende) årsag til mange konflikter og frustrationer. Derfor satte jeg mig for at skabe et ”værktøj”, som måske kunne afhjælpe dette problem. Resultatet heraf kan du se på dette link:www.samlivskontrakt.dk

Send til en ven


 

 

 

 

Torben Madsen D.H.

 

KLINIK:

Pjentedamsgade 7B

5000 Odense C

Se på KRAK

 

Tidsbest. bedst mellem

kl. 9 og 10

Tlf. 66 11 02 11

postmaster@terapi-info.dk